נושאים

אמור תרנא קטע רביעי

על אף שהשבת היא חלק מפרשית המועדים, לא נזכרת בה המילה "במועדם" משום שהשבת קיימת תמיד, וגם בימות החול. זו גם הסיבה לכך שאין מברכים שהחיינו על הגעת זמן השבת, שכן השבת היתה שם כל הזמן.

 

שפת אמת ספר ויקרא - פרשת אמור - שנת תרנ"א קטע רביעי

 

בפסוק מועדי ה' אשר תקראו כו' ששת ימים (תעבודו) [תעשה] כו'. ובמועדות כתיב אשר תקראו אותם במועדם. כי ביו"ט יורד קדושה מיוחדת בזמן ההוא. אבל קדושת השבת צריכין לקרוא תמיד שהשבת מאיר לכל ימי המעשה לכן לא כ' בי' במועדו. והתחיל ששת ימים לומר שיכולין למשוך קדושה מהשבת לימי המעשה. וכן שמעתי ממו"ז ז"ל שלכן בשבת אין מברכין שהחיינו כמו ברגל. משום דמיני' מתברכין כל שיתא יומין. נמצא קיום כל הימים ע"י השבת ולא שייך לברך שהחיינו עכ"ד ז"ל. [באמת צ"ע דבלא"ה לא שייך זמן רק הבא מרוחק שלשים יום]:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]