נושאים

בהעלותך תרמז קטע שלישי

 

 

המסעות משקפים שתי דרכים במלחמה עם הסטרא אחרא – האחת היא הדרך של ימי החול והמעשה, דרך המלחמה, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך. הדרך השניה היא הדרך של השבת, ובנוחה יאמר. שלשת הימים שקודם השבת ושלושת הימים שלאחריה, מסמלים את הצורך להביא את דרך המנוחה אל ימי המעשה.

 

שפת אמת ספר במדבר - פרשת בהעלותך - שנת תרמ"ז קטע שלישי

 

בפסוק ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים כו'. כי הנה כל המסעות היו להלחם עם הסט"א כמ"ש ויהי בנסוע כו' קומה כו' ויפוצו אויבך והוא בחי' ימי המעשה. ובנוחה הוא בחי' שבת. ולעולם כן הוא המסע בימי המעשה ומנוחה בש"ק. ואיתא כי יש ג' ימים דקמי שבתא וג"י דבתר שבתא שהארת השבת מתקיים ג' ימים וגם ג' ימים מקמי שבתא מה שמכינים אל השבת והוא ג"כ כח השבת שמאיר לפניו ולאחריו. וכ"כ במכילתא שמור וזכור מלפניו ומלאחריו משל לזאב כו' ע"ש. וז"ש ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים הוא ג' אחר שבת. וארון ברית ה' נוסע כו' דרך שלשת ימים כו' הוא ג' ימים דקמי שבתא. וז"ש לתור להם מנוחה הכנה אל השבת הבאה. וכן איתא בגמ' שתיקן עזרא שלא להיות ג' ימים בלי תורה הרי שקריאת התורה מאיר על ג' ימים:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]