נושאים

בין יוסף ליהודה, בין ציון לירושלים

 

 

בין יוסף ליהודה, בין ציון לירושלים

 

בפטירתו של הד"ר בנימין זאב הרצל אמר הרב קוק הספד שנדפס מאוחר יותר תחת הכותרת המספד בירושלים. בהספד זה מדבר הרב קוק על שני כוחות שונים המשמשים כאחד באומה הישראלית. כוחו של יוסף מסמל את הצד החומרי של כנסת ישראל, את הבנין הפיזי ואת העיסוק במסגרות מעשיות. לעומתו מסמלת אישיותו של יהודה את הצד הרוחני של כנסת ישראל בבחינת "היתה יהודה לקדשו". שיוסף מצוי כבר בארץ מצרים והופך להיות המשביר לכל עם הארץ, שולח יעקב את יהודה לפניו לארץ גשן כדי שיתקן לו בית תלמוד. הנביא יחזקאל (לז פס' טז – יט) מדבר על איחוד של שני עצים, עץ יוסף ועץ יהודה. יש צורך בהתאחדות של הכוחות הפיזיים והרוחניים למטרה העליונה של בניית כנסת ישראל על פי תורת ישראל על אדמת ישראל. רק כששני העצים הללו יהפכו להיות לעץ אחד תוכל האומה הישראלית לשגשג.

מסתבר כי ההבחנה הזו בין מידתו של יוסף ובין מידתו של יהודה קיימת לא רק במימד הנפשות אלא גם במימד המקום. כשראה הרב קוק את ההתארגנות של התנועה הציונית, החליט להקים תנועה מקבילה שתקרא התנועה הירושלמית "דגל ירושלים". גם כאן הבחין הרב בין המטרות השונות שכל אחת מהתנועות תתאפיין בהן. התנועה הציונית חרתה על דגלה את נס תקומת עם ישראל בארץ ישראל בצדדים הפיזיים. בניית מערכות אדמניסטרטיביות, ישוב הארץ, בניית מפעלים והקמת צבא. התנועה הירושלמית צריכה היא שתחרות על דגלה את בנינה הרוחני של כנסת ישראל על אדמת ישראל. התנועה הזו צריכה להיות הארגון שיאחד את הכוחות הרוחניים השונים הפועלים בתוך כנסת ישראל מתוך מגמה ליצור מציאות רוחנית חדשה של תורת ארץ ישראל על אדמת ישראל. אם נרצה לשוב את ההשוואה הראשונה בין יוסף ויהודה, נוכל לומר כי יוסף הוא בבחינת ציון ואילו יהודה הוא בבחינת ירושלים. מה נאה אם כן אמרתו של החיד"א כי "ציון בגימטריא יוסף" וכבר אמרו חכמים ש:כל מה שאירע לו ליוסף אירע לה לציון" (תנחומא ויגש י)

ההבחנה הזו בין ציון וירושלים מעניקה משמעות לדברי הנביא (ישעיה מ פס' ט) "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים". כשאנו מדברים על המסר העולה מציון אנו נזקקים לקריאה "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון". הבעיה של ציון איננה הכח. יש לציון את הכח, יש לציון את הארגון, יש לציון את האמצעים, זהו ענינה. מה שחסר לציון הוא הגובה. הגובה הרוחני, המבט הצופה למרחקים, ההתנשאות מכל המגמות המעשיות ועמידה על נקודת הגובה הרוחנית. כשאנו מדברים על המסר של ירושלים אנו נזקקים לקריאה "הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים". הבעיה של ירושלים איננה הגובה. היא נמצאת שם בגובה. היא מסמלת את כל שגבוה ועוסק בעניני הרוח. ירושלים זקוקה לכח. ירושלים זקוקה לארגון. ירושלים זקוקה לכלים מעשיים. "הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים".

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]