נושאים

"בקשת האני" - על מקומו של ה"אני" בעבודת ה'

אחת מאבני היסוד של עבודת ה' היא ההבנה הפנימית של האדם, מי הוא ומה תפקידו בעולמו. 

מהן הדרכים שעל ידן נוכל להגיע לאותה הבנה פנימית?

התבודדות, הקשבה פנימית, כל אלו ועוד נדונים בשיחה המצורפת

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]