נושאים

דמותו החינוכית וחזונו של רבי מאיר שפירא מלובלין

אחת הדמויות המרתקות בפולין שבין שתי מלחמות העולם, היא דמותו של ר' מאיר שפירא מלובלין. האיש שהגה שני רעיונות משמעותיים בחיי היהדות - הדף היומי וישיבת חכמי לובלין. ישיבת חכמי לובלין היתה מענה לחסר שהיה קיים בעולם היהודי באותה התקופה. ישיבת חכמי לובלין באה להכשיר דור חדש של תלמידי חכמים שאינם צריכים להתבזות כדי לקנות את תורתם. תלמידי חכמים שקבלו את כל התנאים הסביבתיים על מנת שיוכלו לתת את התוצאה המקסימלית.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]