נושאים

ההתמודדות עם חשבון הנפש של יום הכיפורים

איך צריכים אנו לקבל את הכשלונות שלנו? איך צריכים אנו להתמודד עם המעמד הלא נעים כל כך של אמירת הוידוי? מדוע היה בעל התפילה של הבעש"ט נוהג לפזם פזמון חגיגי בזמן אמירת הוידוי? 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]