נושאים

הסוד שבתורת הסוד

 

האמנם כה קדומה היא הקבלה עד כדי ייחוסה לרבי שמעון בר יוחאי? אם אכן היתה הקבלה חלק מכל הספרות התורנית, מדוע לא נחשפה עד דורו של ר' משה די ליאון? מהי משמעותן של אגדות תמוהות המופיעות בתלמוד? האם הן בעצם צופן קבלי מוצפן? מדוע היה כה חשוב לחכמים להצפין את סודות הקבלה ולא לחשוף אותן? מהי בדיוק הסכנה העומדת מאחורי לימוד הקבלה?

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]