נושאים

ויקרא תרלא קטע חמישי

 

עיקר הקרבן הוא דווקא הרצון ולא המעשה. והרצון צריך להיות רצון למסור נפשו להשי"ת. בימי החול יש צורך שהרצון הזה ימצא את ביטויו המעשי אבל בשבת לא הקריבו קרבנות יחיד משום שהעיקר צריך היה שיגמר במימד הפנימי, מימד הרצון.

 

שפת אמת ספר ויקרא - פרשת ויקרא – שנת תרל"א קטע חמישי

 

אא"ז מו"ר זצ"ל הגיד פי' המדרש צפונה לפני ה' כו' זוכר עקידת יצחק. כי עיקר הקרבן הי' הרצון למסור נפשו להשי"ת. וזה ההסתר שהי' בהקרבן. ונק' צפונה. וזה יוכל להיות גם עתה. ופי' צפונה לפני ה' להיות מקום הצפון שבאדם להשי"ת ולא בגילוי על המצח עכ"ד ז"ל. ובוודאי כי זה עיקר בחי' הקרבן כי יקריב מכם. להיות כל האדם משועבד להשי"ת. וזה עקידת יצחק. ורק שהי' במעשה ג"כ שצוה השי"ת להקריב במעשה ממש בהמה ועוף. והנה בשבת אין מקריבין קרבן יחיד. וי"ל גם כן כי בשבת אין צורך לבחי' המעשה שבשבת נאסר כל המלאכות ולכך הרצון בלבד להיות מוסר נפשו להשי"ת הוא הקרבן. רק בחול הענין ע"י עשי' להיות נמשך ההארה גם במעשה. לכך צריך קרבן במעשה גם כן כנ"ל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]