נושאים

ויקרא תרנ קטע ראשון

 

לכל מצוה קדמה לשון חיבה וזירוז. לכל מצווה יש להקדים את הברכה. הקדמות אלו נועדו על מנת ליצור אצל האדם את תחושה האהבה והיראה בגשתו אל המצווה. לדעת שמעשה המצווה הוא חיבה גדולה כלפיו, אך גם חוב גדול.

 

שפת אמת ספר ויקרא - פרשת ויקרא - שנת תר"נ קטע ראשון

 

לכל הדברות וצווים קדמה קריאה לשון חיבה לשון זירוז. והוא רמז לכל המעשים שאדם עובד בהם את הבורא ית'. צריכין להקדים התלהבות ודביקות לעובדא. וזה שהקדימו חז"ל ברכות המצות עובר לעשייתן. ואיתא עובדא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא שצריכין להקדים אהבה ויראה קודם כל מצוה והוא קריאה. חיבה וזירוז הוא רחימו ודחילו כנ"ל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]