נושאים

לשאלת אופיו של ראש השנה

לשאלת אופיו של ראש השנה

 

במשך שנים היתה התפיסה הרווחת ביחס לראש השנה, תפיסה של יום דין, יום של חשבון עוונות. לאחרונה הולכת ותופסת גישה אחרת את הציבור, והיא התפיסה הרואה בראש השנה יום של מלכות. מהי המשמעות של תפיסה זו? על מה היא מבוססת? והאם יש בה כדי להפחית ממשמעות היום הקדוש הזה?

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]