נושאים

מגיד של שקר - שיעור שני

מגיד של שקר - שיעור שני

 

פעם אחד היו עומדים לפני רבנו זצוק"ל הרב ר' נתן זצ"ל והרב ר' נפתלי זצ"ל, וסיפר להם רבנו זצ"ל:

פעם אחד היה ראש ישיבה אדם גדול וחשוב, והיה לו בת יחידה ורצה להשתדך עמה. ונכנס לתוך הישיבה שלו ובירר לו בחור אחד למדן וירא שמים וישתדך עמו ואחר כך נכנסו לחופה. והיה יושב בחדר מיוחד על התורה ועבודה.

לזמן בא אליו מגיד ואמר לו שילמד עמו, רק שיהיה בסוד כי נשלח לו מן השמים. ונשבע לו שיהיה בסוד ולמד עמו זמן ארוך והוטב בעיניו הלימוד שלו. לזמן נכנס עמו בדברים ואמר לו משארז"ל "במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד", על כן בעל תשובה גדול יותר מצדיק ואתה אף על פי שאתה צדיק וישר, רק בעל תשובה גדול יותר והוא לא עבר על שום דבר, על כן תראה שתהיה בעל תשובה.

והאמין בו ושאל אותו באיזה דבר יכול לעבור ולהיות בעל תשובה אחר כך. והיתה עת נידה לאשתו, ואמר לו שיבוא אליה בנידתה ושמע לדבריו, ורצה לבוא אליה.

והיא היתה אישה כשרה, וצעקה בקול גדול, ושמע אביה בחדרו ונכנס לחדרה ושמע הדבר והיה לפלא בעיניו הדבר כי היה יודע שהוא איש כשר. ולקחה אביה לחדרו, ושכבה שם עד בוקר, ואחר כך שאל אביה אותה אם נזדמן פעם כך, ואמרה שלא נגע בה חס ושלום ולא נשמע ממנו חס ושלום שום דיבור דופי בעת כזאת רק בפעם הזאת, ואמר שהוא מכוון לשם מצווה רק לא רצתה לשמוע לו. ואחר כך שאל אותו חמיו: "מה זאת לך ומה אמרת לה שאתה מכוון לשם מצווה?", ואמר כי הוא נשבע ועומד ואין יכול לדבר. וקרא חמיו מניין אנשים והתיר לו השבועה. וסיפר לחמיו שמכבר בא אליו מגיד ונשבע לו שיהיה בסוד, ולומד עמו לימוד טוב, ואחר כך אמר לי זה הדבר הנ"ל ובירר לי בראיות על זה.

ואמר לו חמיו: "אני אמסור לך שמות וכשבוא אצלך תכוון תכף השמות ותביט על מצחו, ותראה אותיות על מצחו. אם תראה א ב כסדר נכתב על מצחו ולא נחסר שום אות, הוא מגיד של אמת, ואם לא נכתב א ב כסדר ונחסר לו אותיות – סימן שהוא מגיד של שקר, ותכוון שמות אחרות שאמסור לך ויעשה ממנו עפר ואפר" וכך הווה.

לעת ערב בא אליו המגיד וכיוון תכף השמות והציץ במצחו וראה שאותיות א ב נכתב שלא כסדר ונחסר אותיות, וכיוון תכף השמות השניים ונעשה ממנו תכף עפר ואפר.

ופתח רבנו זצוק"ל הארגז ולקח כמה כתבים ונתן להרב ר' נתן ז"ל ולר' נפתלי ז"ל ואמר: "אבל אני נותן לכם א ב כסדר, וזהו".

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]