נושאים

מעשה ממרור

מעשה ממרור

 

סיפורים נפלאים, עמ' ס'

סיפר רבנו ז"ל מעשה ממרור, שפעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד לנדוד ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי ולא יקשה עליו הדבר, כיון שהלשון הוא אחד, והיהודים הרי רחמנים ובודאי ירחמו עליו. כיון שבא סמוך לפסח לימדו איך שיתנהג בבית היהודי שיזמינו לשלחן הסדר, בתחילה עושיו קידוש ואחר כך רוחצים ידיים, אולם שכח לומר לו שאוכלים מרור. וכן היה שהזמינו יהודי אחד אליו לסדר, אולם הוא היה רעב מכל היום וציפה שכבר יגיעו לאכול את הדברים הטובים שאמר לו היהודי. אולם הוא ראה כי נתנו לו חתיכת כרפס במי מלח, ושאר הדברים הנוהגים בסדר, ואומרים את ההגדה, והוא בעיניים צופיות מצפה כבר לאכילה, והנה כאשר הבחין כי בוצעים את המצה שמח כי הנה עוד מעט קט יוכל להשקיט את רעבונו, ופתאום נותנים לו מרור וכאשר הכניסו לפה נעשה לו מר בפיו, וחשב שזהו הסעודה שרק זה יאכלו, וברח תיכף במרירות ורעב, וחשב לעצמו יהודים ארורים, אחר כל הצערמניא נותנים לי לאכול מרור. ובא לבית המדרש ונרדם שם. אחר כך בא היהודי בפנים שמחות שבע מאכילה ושתיה ושאלו איך היה לך הסדר וסיפר לו בכעס ממה שעבר עליו, אמר לו היהודי אוי גרמני שוטה, אם היית מחכה רק עוד מעט היית אוכל כל טוב כמוני.

כן הוא בענין רבינו ועבודת ה' שאחר כל היגיעות והטרחות עד שבאים ונתקרבים לרבינו או לעבודת ה' נותנים מעט מרור מרירות כי זכוך הגוף בא במרירות, אולם האדם חושב שתמיד יהיה רק המרירות, על כן בורח תיכף, אולם כיון שמחכה מעט וסובל זה המרירות מעט אז מרגיש אחר כך כל מיני חיות ותענוג. ואלו המשלים יכולים ללמוד מהם עצות לכל ענייני עבודת ה', כן הוא בענין זה של עבודת ה' שמקודם עובר המרירות של זיכוך הגוף אבל אח"כ מרגישים החיות.

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]