נושאים

נשא תרלח קטע שני

 

 

העמידה לפני הר סיני משולה לזיכוך הכסף מן הסיגים. לאחר שנעשתה פעם אחת פעולה זו, שוב יהיה הכלי מזוכך לעולמים וכל שיידרש הוא לנקות את הכלי ולא יותר

 

שפת אמת ספר במדבר - פרשת נשא - שנת תרל"ח קטע שני

 

במדרש וישלחו מן המחנה כו'. הגו סיגים מכסף כו'. בא להראות איך יכולין בעוה"ז להפשיט עצמו מהטומאה ולברר כל המעשים ע"י שיש בכח נפשות בנ"י זה הבירור שכבר נזדככו פעם אחת בעמדם בהר סיני דכתיב פנים בפנים דיבר. נפשי יצאה בדברו. ואז נבדל מהם כל מיני פסולת כדכתיב כהמס דונג מפני אש כו'. וממילא אף שאחר החטא חזרו למומם עכ"ז שוב לעולם בנקל לחזור ולתקן עצמם. וכל מעשיהם בכח התורה כי באמת כשנבדל הפסולת מתחברין נפשות בנ"י ונעשין אחד. וז"ש ויצא לצורף כלי כי הפסולת מבדיל ועושה פירוד בין בנ"י. ובכל עת שמתגלה הארת התורה והקדושה מתברר הפסולת. וכמו כן בש"ק ויברך ויקדש ממילא מתעברין מיני' כל סט"א. ואין צריך בירור שוב ועי"ז מתאחדין בי' בנ"י ברזא דאחד:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]