נושאים

נשא תרס קטע שני

 

 

ברכת הכהנים צריכה שתעשה לא מתוך הציווי לברך, אלא מתוך רצון הלב, מתוך אהבה. לא יציאה ידי חובה של קיום מצווה יש כאן, אלא אהבה ורצון להשפיע טובות וישועות יש כאן.  

 

שפת אמת ספר במדבר - פרשת נשא - שנת תר"ס קטע שני

 

במדרש אמור להם אמר הקב"ה לכהנים לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל תהיו מברכים אותם באנגריא ובהלות רק תהיו מברכים בכוונת הלב כו'. פי' שאעפ"י שעיקר כח ברכת כהנים הוא מתנה מן השמים שהקב"ה מברך את בנ"י. לא יחשבו הכהנים שאין הברכה מצדם רק לעשות השליחות. רק באמת רצונו ית' שהכהנים יברכו את ישראל בטוב לבבם. ואז חל על ברכתם ברכת שמים. ז"ש אמור להם דברים היוצאין מן הלב כנ"ל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]