נושאים

עשרה בטבת - תרגום התורה ליוונית

 

רבותינו מספרים לנו על מספר סיבות שבגינן אנו מתענים בעשרה בטבת. אחת מן הסיבות היא תרגום התורה ליוונית. מה יש בתרגום שהוא כל כך חמור, עד כדי כך שנקבע יום צום על כך? יתירה מכך, חכמים מדברים על תרגום התורה ליוונית כמה שנלמד מדברי הפסוק "יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם". עוד יש לברר מה בין תרגום התורה ליוונית לבין תרגום התורה לארמית? 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]