נושאים

צחוקו של ר' נפתלי מרופשיץ

דמות מיוחדת לו לר' נפתלי מרופשיץ בין כל האדמו"רים האחרים. כל עבודתו ספוגה בקורטוב ולעיתים אף יותר מקורטוב של חיוך. בדיחות, הלצות, חידודים, הם שיגרת לשונו של ר' נפתלי. יחד עם זאת, העיד ר' נפתלי על עצמו כי מיום שעמד על דעתו לא דיבר דיבור אחד שלא עשה בו ייחוד.

מה פישרה של אמירה זו? מה החביא ר' נפתלי מאחורי הלצותיו? והאם צחוק הוא רק צחוק?

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]