נושאים

תולדות תשעז - הצילה נפשי משפת שקר

על דבריו של יעקב "אנכי עשו בכורך" דרשו חכמים את הפסוק "הצילה נפשי משפת שקר..." 

דרשה זו מלמדת שלמרות העובדה שהשקר הזה היה שקר במקום ולמרות שיש מקרים שבהם מותר לשקר, עדיין צריך האדם להיזהר ששפת השקר לא תדבק בו...

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]