נושאים

bo תרלו third paragraph

Moshe emphasized that even a horseshoe will not be left behind in Egypt after the redemption. He was teaching us that since everything in exile requires rectification, they all must be included in the redemption process. 

 

שפת אמת ספר שמות - פרשת בא - שנת תרל"ו - קטע שלישי

 

בפסוק לא תשאר פרסה כו' ממנו נקח לעבוד כו'. פי' פרסה נקודה אחרונה אשר היא מפסקת בין הטוב והרע. והכל תלוי בנקודה אחרונה אשר איש ישראל צריך לתקן הכל. ולא ישאר כחוט השערה. ומזו הנקודה באין לעבודת הש"י. ואנחנו לא נדע כו' עד בואנו שמה פי' לסוף נקודה זו כנ"ל: 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]