נושאים

ה"מי השילוח" מאיז'ביצא ושאלת הדטרמיניזם

הגישה המקובלת בעולם האקדמאי מייחסת לבעל "מי השילוח" תפיסת עולם השוללת את הבחירה. גישה שגויה זו נעוצה בהבנה לא נכונה של יסודות המחשבה החסידית בכלל, ושל תורת איז'ביצא בפרט. יחסו של בעל "מי השילוח" לסוגית הבחירה החופשית מושתת על תפיסת היסוד החסידית "לית אתר פנוי מיניה". תפיסה זו יסודה בעבודת התודעה ולא בשינוי המציאותי, וכיון שכך, שלילת הבחירה החופשית היא לא מציאותית.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]