נושאים

מבוא לפרשנות השפת אמת למדרש

דרך מיוחדת היתה לו לבעל ה'שפת אמת' בפרשנותו למדרש. בדרשותיו שנפרסו על פני כל שנות הנהגתו את העדה בגור, חזר ודרש בדברי המדרש ובכך יצר מסכת שלימה של פרשנות למדרש. מסכת זו ראתה במדרש חטיבה אחת בעלת משמעות רעיונית אחת. על פי חטיבה זו הפך המדרש לנושא מסר רעיוני המובע בכל פרטי המדרש ובכל מרכיביו השונים.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]