נושאים

ילדי המנזרים

בפולין שלפני השואה הפעילו כארבע מאות מנזרים בתי יתומים שאספו אל תוכם ילדים נטושים. עם פרוץ המלחמה נעשו נסיונות על ידי יהודים ופולנים למצוא לילדים יהודיים מקום במנזרים אלו. השאלה ההלכתית העומדת מאחרי סוגיה קשה זו היא מורכבת ותלויה היתה ברמת הוודאות של הפיכתם של הילדים למאמינים נוצרים. הילדים שעברו תהליך שכזה, עברו משבר חזק ביותר בעיקר עם הכנתם לקומוניה הראשונה שהוא טכס מקביל לטכס ה'בר מצוה'. אז נאלצו הילדים לנטוש את אמונתם, לעבור הטבלה לנצרות, ולבחור לעצמם זהות חדשה תחת זו שבשלה נרדפו כל העת. מציאתם של ילדים אלו אחר המלחמה על ידי גורמים יהודיים היתה מלאכה קשה ביותר. שלש פעמים ניסו גורמים יהודיים רשמיים לפגוש את האפיפיור ולבקש ממנו סיוע בהשבת הילדים האבודים לחיק היהדות. בשלשת הפעמים ביקש האפיפיור מידע על ילדים אלו מאת הגורמים היהודיים, אולם דא עקא מידע זה לא היה בנמצא והגורמים היהודיים קיוו למוצאו בידי הנזירות והכמרים. שפר גורלו של הרב הרצוג שהיה האישיות האחרונה שפגשה את האפיפיור בענין זה, שקיבל ממנו הצהרה הפונה אל ראשי המנזרים לשתף עימו פעולה בחשיפתם של ילדי המנזרים.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]