נושאים

קדושים תרמא קטע שלישי

 

כל המצוות הנזכרות בפרשה החותמות בציווי 'ואהבת לרעך כמוך', הן בעצם מצוות פרטיות המכוונות להשיג את מטרת העל שהיא מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'.

 

שפת אמת ספר ויקרא - פרשת קדושים

 

שנת תרמ"א קטע שלישי

 

וכל אלה הדברים בפסוק קדושים תהיו ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלהיך הם ג"כ הבטחות כי ע"י שמירת אלה המצות יזכו לאלה המדרגות. כאשר חכמים הגידו כי ואהבת לרעך כלל גדול בתורה א"כ קשה מאוד לקיימה רק באמצעיות מצות הקודמות ל"ת רכיל. לא תשנא. הוכח. זוכין אח"כ לואהבת כנ"ל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]