נושאים

ויצא תשעג

ויגל את האבן - יעקב פוגש באר בשדה ושלשה עדרי צאן רובצים עליה. רק עם האסף כל העדרים יתקבצו כל הרועים וגללו את האבן מעל פי הבאר. אולם יעקב, האיש הבודד, ניגש אל הבאר ויגל את האבן מעל פי הבאר. מהו ההבדל בין 'וגללו' לבין 'ויגל'? כיצד ניתן להסיר את האבן בצורה מוחלטת? האם ניתן להתגבר על המחסום בדרך אל הבאר בדרך אחרת מזו של הרועים? מה מלמד אותנו יעקב כשהוא מסיר את האבן בקלילות שכזו? 

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]