נושאים

חיי שרה תשעג

לצאת מכלל ארור לכלל ברוך - בשתי בחינות צריך האדם שיעבוד את אלוקיו, בבחינת עבד ובבחינת בן. אישיותו של אליעזר מלמדת אותנו טיבה של עבודת עבד מהי. התעמקות בדרכו ושיטתו של אליעזר תוכל לתת בידינו את המפתח להבנה כיצד אפשר להפוך את עבודת העבד, לעבודה הראויה ביותר. אליעזר הוא זה ששימש את אברהם אבינו באמונה ועל ידי כך יצא מכלל ארור לכלל ברוך. מה זה אומר לנו, ואיך נוכל ליישם?

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]