נושאים

פתיחה

לפשוטו של מקרא הדרשה החסידית לתורה נשמעת פעמים רבות על פניה כסותרת את פשוטו של הכתוב, ובוודאי כמי שאינה עולה בקנה אחד עם הספור כפי שהוא עולה מתוך הכתובים. עיון מעמיק יגלה כי הדרשה החסידית שברה את הטכסט כדי להרחיב אותו וליצור מהטכסט תבניות רעיוניות רחבות הרבה יותר. כך הופכת כל פרשיה בתורה למעין מסכת רעיונית שאת תבניתה הבסיסית אנו מוצאים בפשוטו של הכתוב אולם את המשמעות העמוקה מוצאים אנו כשהכתוב מתפשט מלבושיו הקונקרטיים והופך למסר רעיוני על ידי הדרשה החסידית. 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]