נושאים

הצדיק המטונף - שיעור ראשון

צדיק ממקומות המטונפים

 

תקס"ד. ליל שבת קדש אחר הקידוש וארא בחלום והייתי בתוך עיר. ונדמה לי בחלום שהעיר היתה גדולה מאד, ובא לשם צדיק גדול מצדיקים הישנים שהיה מחזק לצדיק גדול והלכו הכל אליו, וגם אני הלכתי אליו.

וראיתי והיו כלם עוברים אצלו בצדו ולא נתנו לו שלום והיה נראה שעושין זה בכונה. ותמהתי מאד שהיה להם עזות כזה, כי ידעתי שהוא צדיק גדול. ושאלתי על זה איך יש להם עזות כזה לבלי לתן שלום בכונה כנ"ל.

והיה התרוץ כי באמת הוא צדיק גדול אך יש לו גוף מלוקט מכמה מקומות שהוא בחינת מקומות המטונפים, אבל הוא בעצמו אדם גדול וקבל על עצמו שהוא יתקן זה הגוף ואין שואלין בשלום חברו במקומות המטונפים על כן לא נתנו לו שלום.

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
any.site.n.site@gmail.com