נושאים

יום כיפור תרנא קטע שלישי

 

המטרה המרכזית הצריכה לעמוד לפני האדם בבקשת המחילה מאת בוראו היא, שיוכל לעבדו בלב שמח וטהור. האדם היוצא מיום הכיפורים לעבודת ה' בשמחה מוכיח שאכן לכך היתה מכוונת כל עבודת יומו. והבורא הרואה עתיד מצרף שמחה זו לבקשת המחילה של עיצומו של יום, ומוחל.

שפת אמת ספר דברים - ליום כפור - שנת תרנ"א קטע שני

אחר יוהכ"פ ימי שמחה דכ' אכול בשמחה לחמך כו' יינך כי כבר רצה האלקים כו'. מאי לשון כבר. אך באמת בנ"י עיקר בקשתם מחילה וסליחה כדי שיוכלו לעבוד השי"ת בלב טהור כמ"ש עמך הסליחה למען תורא. ולכן אחר יוהכ"פ שנתכפרו העונות ונטהרו נפשות בנ"י יש לקחת לעבודת הש"י בשמחה. לחמך יינך הוא תורה ומצות. וע"י שעובדין אח"כ בשמחה הוא סימן שבקשת הסליחה הי' לשם שמים. והקב"ה שרואה עתידות מצרף עבודת האדם אחר הכפרה לכפר לו בזכות זה. וזהו כי כבר רצה שזו עבודה בשמחה כבר נתקבל לפניו יתברך:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]