נושאים

שיעורים אודות "הגות ומחקר"

השואה על כל מוראותיה ומאורעותיה, עוררה נושאים רבים בהקשר הדתי. שאלות אמוניות התעוררו וזכו לטיפול נרחב. שאלות הלכתיות התעוררו וזכו לטיפול נרחב בתקופת השואה ולאחריה. השיעורים המובאים בקטגוריה זו, מנסים לגעת ולו במעט בתכנים המורכבים הללו, לעיתים להציג סיכום, ולעיתים להציג גישה חדשה. 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]