נושאים

שיעורים אודות "נושאים בחסידות"

לתורת החסידות שפה משל עצמה. עיקרה של שפה זו מושתת על תורת הקבלה. בשפה זו יש למושגים השונים משמעות טעונה ביותר והם משקפים מערכת רעיונית רחבה ביותר. בסדרת השיעורים סביב נושאים בחסידות, מוצגת היריעה הרחבה ביחס לנושאים ולמושגים שונים. יריעה רחבה זו נפרשת תוך הצגת קטעים מתורתם של אבות החסידות, החל בחסידות הראשונה של הבעש"ט ותלמידיו, וכלה בחסידות המאוחרת יותר של הדורות האחרונים.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]