נושאים

שיעורים אודות "דמוקרטיה ויהדות"

הדמוקרטיה כשמה כן היא, שלטון העם. היהדות כשמה כן היא, שלטון התורה והאלקים. האם ניתן לקיים שתי מערכות אלו בלא לפגוע באף אחת מהן. בימים בהן המתיחות סביב הנושא עלתה, הופיעו כרזות ברחובות האומרות: "מכבדים את המסורת, שומרים על הדמוקרטיה". השימוש במילים שונות לשיקוף היחס כלפי המסורת מחד וכלפי הדמוקרטיה מאידך, מלמד כי קיים מתח מסוים וכי לא תמיד יהיה אפשר לקיים את שתיהן. לדידו של איש התורה, כשהתורה תצווה על מעשה מסוים, יהיה הוא מחויב בדבר גם אם יסתור בדרך כלשהיא את עקרונות הדמוקרטיה, משמע - קונפליקט...

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]