נושאים

שיעורים אודות "דטרמיניזם ויהדות"

הדטרמיניזם דגל בתפיסה כי המציאות היא אוסף של תגובות שרשרת שכל תגובה היא תוצאה בלתי נמנעת של התופעה שקדמה לה שאף היא תגובה בלתי נמנעת של התופעה שקדמה לה. גישה זו כוללת בתוכה גם את דפוסי ההתנהגות של בני האדם ומובילה למסקנה כי גם מעשים שאינם ראויים אינם שפיטים משום שהם בסך הכל תוצאה של רצף אירועים שקדמו להם. גישה זו מסירה את האחריות מבני האדם ומעבירה אותה אל רצף האירועים. האם תוכל היהדות להסכים עם גישה מעין זו? היכן תשים את האצבע ותטיל בכל זאת את האחריות על בן האדם?

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]