נושאים

שיעורים אודות "מעשה ברב ובן יחיד"

האב היה אישיות מאד מאד פטריארכלית. הבן היה מאד כנוע. הוא בן של רב. הוא חייב להצדיק את הציפיות. ואביו גדל אותו, והשיא אותו, והושיב אותו ללמוד. אבל מה אפשר לעשות כשלבן הזה חסר "משהו"... איך ישלים את החסרון? האם יגיע אל הצדיק כדי להשלים את חסרונו, או שמא דמותו של האב תמשיך לחצוץ בינו ובין הצדיק? האם אנחנו מצליחים לממש את חלום הילדות שלנו, או שמא דמותנו המאד מאד ממסדית עומדת כחיץ בינינו לבין מטרתנו...

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]