נושאים

שיעורים אודות "אגרת תקנ"ה"

באגרת זו עונה הרב קוק לחבירו הטוב הרידב"ז (רבי  יעקב דוד וילובסקי) אודות שאלות שונות בענין פולמוס היתר המכירה, ובין השאר מתייחס הרב קוק לעובדה שהוא נוקט בעמדה של קירוב כלפי החילוניים בני אותה תקופה.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]