נושאים

שיעורים אודות "מעשה מחוזה בכוכבים"

סוגית הבחירה החופשית, היא סוגיה אנושית מן המעלה הראשונה. טבעם של בני האדם שרצונם לפטור את עצמם מאחריות למעשיהם, לגורלם, לעתידם. זו הסיבה לנהיה הגדולה המתפתחת בדורנו, אל מגידי עתידות, קוראי בקפה ושאר חוזים בכוכבים. באדם שכזה, החפץ להוריד את נטל האחריות מעל כתפיו ולהניחה על כתפי החוזה בכוכבים. האם זה מקובל? האם ניתן לעשות שימוש במימד הדתי או האמוני כדי להוריד אחריות אישית? על כך, בסיפורו של ר' נחמן...

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]