נושאים

שיעורים אודות "דמויות בחסידות"

מעשה בשני חסידית שנפגשו ברכבת בחזרתם מימים נוראים אצל רבותיהם. שאל האחד את השני: "הרבי שלך, מהו עיקר עניינו?", השיב הלה "הרבי שלי, עיקר עניינו הוא הענווה. עניו הוא כעפר שעל הארץ". חזר השני ושאל את הראשון: "והרבי שלך, מה עיקר עניינו?", השיב החסיד: "הרבי שלי, עיקר עניינו היה אותו הדבר שהיה עוסק בו באותה העת...".

מאז ומעולם השתדלו חסידים לאפיין את דרכי עבודתם של רבותיהם. איפיונים אלו עולים מתוך דברי תורתם, ומתוך סיפורי המעשיות שהתגבשו סביב דמותם.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]